Інформація щодо обчислення середньої заробітної плати праці членам Кабінету Міністрів України, першим заступникам, заступникам міністрів та головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – керівні працівники) у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 107 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304”
16.03.2020 | 09:49 | Директорат норм та стандартів гідної праці

Обчислення середньої заробітної плати праці членам Кабінету Міністрів України, першим заступникам, заступникам міністрів та головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – керівні працівники) у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 107 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304” (далі – Постанова № 107).

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі – Порядок) обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Постановою № 107 змінено підходи до визначення розмірів посадових окладів та умови оплати праці керівним працівникам. Розмір посадового окладу на даний час розраховується шляхом множення середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними на відповідний коефіцієнт співвідношення, а також їм може виплачуватися премія, яка встановлюватиметься щокварталу, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

Тобто, у зв’язку з прийняттям Постанови № 107, яка набрала чинності з 22.02.2020, у політичних осіб відбулася зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадового окладу.

Абзацом сьомим пункту 2 Порядку передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Відповідно до абзацу 8 пункту 2 Порядку у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Таким чином, у разі зміни структури заробітної з одночасним підвищенням посадових окладів обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення, передбачених пунктом 1 Порядку, має провадитись з урахуванням абзаців сьомого та восьмого пункту 2 Порядку.

Приклад 1.

Заступнику міністра надано щорічну відпустку 12 календарних днів з 17 по 28 лютого 2020 року. Припустимо, що на час надання відпустки середньоденна заробітна плата заступника міністра, розрахована виходячи з умов оплати праці на час надання відпустки, становила 1 566,1 гривень.

Враховуючи, що в період відпустки, за час якої зберігається середня заробітна плата, у заступника міністра відбулася зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадового окладу, то за дні відпустки, які припадають на період після зміни умов оплати праці необхідно здійснити перерахунок середньої заробітної плати, виходячи з нових умов оплати праці.

За новими умовами оплати праці заробітна плата заступника міністра з 22 лютого 2020 року становитиме 48 294 грн, середньоденна заробітна плата для оплати частини щорічної відпустки – 1 665,3 грн (48 294 грн / 29 к. д.).

Необхідно здійснити донарахування середньої заробітної плати за 7 календарних днів відпустки, які припадають на період після підвищення посадового окладу: (1 665,3 грн - 1 566,1 грн) * 7 к. д. відпустки = 694,4 гривні.

Приклад 2.

Голові ОДА надано щорічну відпустку 5 календарних днів з 02 по 06 березня 2020 року з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.

Враховуючи абзац сьомий пункту 2 Порядку, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення необхідно здійснити виходячи із виплат за новими умовами оплати праці, тобто за період з 22 по 29 лютого 2020 року.

За новими умовами оплати праці заробітна плата голови ОДА за період з 22 по 29 лютого 2020 року становить 12 073,5 грн (48 294 грн / 20 р. д. * 5 р. д.).

Середньоденна заробітна плата для оплати частини щорічної відпустки, розрахована згідно з нормами пункту 7 Порядку, становитиме 1 509,2 грн (12 073,5 грн / 8 к. д.). Сума середньої заробітної плати за частину щорічної відпустки становитиме 7 546 грн (1 509,2 грн * 5 к. д. відпустки).

Середньоденна заробітна плата для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, розрахована згідно з нормами пункту 8 Порядку, становитиме 2 414,7 грн (12 703,5грн / 5 р. д.). Сума середньої заробітної плати для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення становитиме 49 501,4 грн (2 414,7 грн * 20,5 счрд), де 20,5 счрд – середньомісячне число робочих днів ((21 р. д. січня + 20 р. д. лютого) / 2).