Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Методика складання балансів попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та продовольства
04.06.2004 | 14:51

МЕТОДИКА

складання балансів попиту і пропозиції сільськогосподарської

продукції та продовольства

 

Баланси попиту і пропозиції можуть бути фактичними та прогнозними.

Головною метою розроблення балансів попиту і пропозиції є оцінка (прогноз) ситуації на ринках аграрної продукції.

При складанні фактичних балансів попиту та пропозиції використовуються показники статистичної звітності, адміністративна та відомча інформація, дані обстежень тощо. При складанні прогнозних балансів попиту і пропозиції також використовуються методи аналізу та експертних оцінок.

При складанні як фактичних, так і прогнозних балансів, необхідно дотримуватися такої принципової схеми:

ПОПИТ = ПРОПОЗИЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЯ = ЗМІНА ЗАПАСІВ + ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО + ІМПОРТ (ВВЕЗЕННЯ)

ПОПИТ = ВНУТРІШНЄ СПОЖИВАННЯ + ЕКСПОРТ (ВИВЕЗЕННЯ)

Щодо складових компонентів балансу.

1. Зміна запасів – різниця між запасами на початок та кінець періоду.

Запаси на початок (кінець) періоду – наявні обсяги продукції в усіх видах підприємств та у господарствах населення на першу (останню) дату періоду складання балансу.

2. Власне виробництво – обсяг продукції, виробленої (або, яку прогнозується виробити) протягом періоду, на який складається баланс попиту та пропозиції.

3. Імпорт (ввезення) – фактичні дані щодо ввезення продукції із зарубіжних країн або реґіонів України. Розрахунок обсягів імпорту, при розробці прогнозного балансу повинен проводитися, виходячи із необхідності покриття дефіциту продукції власного виробництва.

4. Внутрішнє споживання складається із фонду споживання та іншого споживання. Фонд споживання – це обсяги споживання продукції населенням на харчові цілі як у переробленому, так і не переробленому вигляді. При розробці прогнозних балансів попиту і пропозиції фонд споживання населенням розраховується шляхом множення прогнозної кількості осіб, що проживатиме в реґіоні, на прогнозний рівень споживання продукції на душу населення.

Інше споживання – це необхідні ресурси продукції для забезпечення потреб внутрішнього ринку (за виключенням споживанням населенням). До основних із них належать: витрати на посів, витрати на корм, переробка на нехарчові цілі тощо. Напрями використання цих ресурсів будуть відрізнятися в залежності від виду продукції, по якій складається баланс попиту і пропозиції. До цього компоненту балансу доцільно також включати обсяги втрат продукції (за виключенням втрат сільськогосподарської продукції при її збиранні). Розрахунок іншого внутрішнього споживання при складанні балансів необхідно проводити виходячи із прогнозованих обсягів посівних площ, чисельності поголів’я худоби та птиці, науково обґрунтованих норм висіву насіння та кормових раціонів, експертних оцінок можливих обсягів переробки продукції на нехарчові цілі та втрат продукції.

5. Експорт (вивезення) – фактичні дані щодо вивезення продукції до зарубіжних країн або реґіонів України. При розрахунку обсягів експорту, при розробці прогнозного балансу, необхідно дотримуватися принципу першочергового забезпечення потреби внутрішнього ринку.

Баланс попиту і пропозиції

--------------------------------------------------------------------------------

(найменування продукції)

№ п/п

Показник*

Формули для заповнення

Період

I

Попит на продукцію – всього

р.(1.1.)+р.(1.2.)

 

1.1.

Внутрішнє споживання – всього

р.(1.1.1.)+ р.(1.1.2.)

 

1.1.1.

Фонд споживання населенням

 

 

1.1.2.

Інше споживання**

 

 

1.1.2.1.

Витрати на посів (посадку)

 

 

1.1.2.2.

Витрати на корми

 

 

1.1.2.3.

Витрати на нехарчові цілі

 

 

1.1.2.4.

Втрати

 

 

1.1.2.n.

тощо

 

 

1.2.

Експорт (вивезення) - всього

р.(1.2.1.)+ р.(1.2.2.)

 

1.2.1.

Зарубіжних країн

 

 

1.2.2

Інших реґіонів України

 

 

 

 

 

 

 

II

Пропозиції продукції – всього

р.(2.1.)+ р.(2.2.)+ р.(2.3.)

 

2.1.

Зміна запасів

р.(А) –р.(Б)

 

2.1.1.

Підприємства

р.(а.1.) – р.(б.1.)

 

2.1.2.

Господарства населення

р.(а.2.) – р.(б.2.)

 

2.2.

Власне виробництво-всього

р.(2.2.1.)+р.(2.2.2)

 

2.2.1.

Підприємствами всіх видів

 

 

2.2.2.

Господарствами населення

 

 

2.3.

Імпорт (ввезення) – всього

р.(2.3.1)+р.(2.3.2)

 

2.3.1.

Зарубіжних країн

 

 

2.3.2.

Інших реґіонів України

 

 

 

 

 

 

А

Залишок на початок періоду-всього

р.(а.1.)+р.(а.2.)

 

а.1

в т.ч. підприємства

 

 

а.2

господарства населення

 

 

Б

Залишок на кінець періоду-всього

р.(б.1.)+р.(б.2.)

 

б.1.

в т.ч. підприємства

 

 

б.2.

господарства населення

 

 

*/показники для визначення попиту - пропозиції та залишків розраховуються у натуральному виразі із врахуванням перерахунків похідних продуктів у первинний продукт, по якому складається баланс;

**/ набір компонентів, що входять до цього рядка балансу залежить від виду продукції, по якій складається баланс.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2