Меню

Балійські домовленості

Інформація щодо результатів дев’ятої Конференції міністрів СОТ

У період із 3 по 7 грудня 2013 року на острові Балі (Республіка Індонезія) відбулася дев’ята Конференція міністрів Світової організації торгівлі. 

Результатом інтенсивних переговорів, що тривали протягом декількох місяців у Женеві напередодні Конференції, а також консультацій, які проходили безпосередньо у рамках Конференції,  стало схвалення членами СОТ так званого “Балійського пакету”.

“Балійський пакет” є, фактично, першим відчутним результатом започаткованого у листопаді 2001 року Дохійського раунду багатосторонніх торговельних переговорів, мета яких полягає у суттєвому реформуванні системи міжнародної торгівлі шляхом зниження торговельних бар’єрів та перегляду правил торгівлі.

Схвалений під час Конференції пакет включає такі документи, що стосуються трьох сфер, які, серед іншого, є предметом переговорів у рамках поточного Дохійського раунду – сприяння торгівлі; сільське господарство; і розвиток:

– Угода зі спрощення процедур торгівлі;

Ця обов’язкова до виконання усіма членами СОТ Угода є, фактично, першим багатостороннім договором СОТ у сфері торгівлі товарами, ухваленим із часу завершення Уругвайського раунду і створення Світової організації торгівлі у 1995 році.

Угода спрямована на спрощення митних процедур шляхом, зокрема, зменшення пов’язаних із ними фінансових витрат і скорочення часу здійснення таких процедур.

Імплементація положень Угоди також сприятиме покращенню транспарентності, зниженню рівня корупції та запровадженню передових технологій. Вона містить окремі положення, які стосуються транзиту товарів.

Крім цього, Угодою передбачено надання допомоги країнам, що розвиваються, і найменш розвиненим країнам для модернізації їхньої інфраструктури, навчання працівників митниць, а також фінансування інших витрат, пов’язаних із імплементацією цієї Угоди.

Очікується, що вигоди світової економіки від імплементації положень цієї Угоди становитимуть від 400 млрд. дол. США до 1 трлн. дол. США унаслідок скорочення на 10-15% витрат, пов’язаних із здійсненням зовнішньоторговельної діяльності; збільшення товарообігу і бюджетних надходжень; створення стабільного середовища для ведення бізнесу; і залучення іноземних інвестицій.

Домовленість про положення щодо адміністрування тарифних квот на сільськогосподарську продукцію у розумінні статті 2 Угоди про сільське господарство;

рішення Конференції міністрів СОТ стосовно:

 •  державних резервів для забезпечення продовольчої безпеки, яким, зокрема, передбачено зобов’язання членів СОТ утриматися від оскарження до Органу вирішення спорів питання дотримання членами, що розвиваються, їхніх зобов’язань щодо рівня сукупного виміру підтримки за Угодою про сільське господарство у частині, що стосується надання державної підтримки вирощуванню основних традиційних культур у рамках програм створення державних резервів для забезпечення продовольчої безпеки, у разі якщо такі програми відповідають визначеним критеріям;
 • загальних послуг, яким визначено перелік програм із надання загальних послуг, пов’язаних із здійсненням земельної реформи та забезпеченням безпеки життєдіяльності у сільській місцевості. Ці програми (відновлення земель; збереження родючості ґрунтів та управління ресурсами; видача актів на право власності на земельну ділянку тощо), які становлять особливий інтерес для країн, що розвиваються, віднесено до так званої “зеленої скриньки”, тобто: внутрішньої підтримки, яка найменшою мірою спотворює торгівлю і надання якої, відповідно, не обмежується;
 • бавовни, яке спрямоване на покращення доступу до ринку для товарів із бавовни, що походять із найменш розвинених країн, а також надання допомоги для розвитку відповідного виробництва у цих країнах;
 • преференційних правил визначення походження для найменш розвинених країн, яким передбачено розроблення розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, спрощених і прозорих правил визначення походження товарів, які застосовуються до імпорту із найменш розвинених країн, з метою покращення доступу до ринку для НРК у рамках преференційних торговельних домовленостей;
 • задіяння механізму звільнення від зобов’язань для надання преференційного режиму для послугам і постачальникам послуг із найменш розвинених країн, яким передбачено покращення доступу для послуг і постачальників послуг із найменш розвинених країн до ринків розвинених країн і країн, що розвиваються;
 • безмитного і безквотного доступу до ринку для найменш розвинених країн, згідно із яким розвинені країни, які на сьогодні ще не надали  безмитного і безквотного доступу до ринку щонайменше 97% товарів, що походять із найменш розвинених країн, зобов’язані докладати зусиль для розширення переліку товарів походженням із НРК, на які поширюється безмитний і безквотний режим. Країни, що розвиваються також повинні докладати зусиль з метою надання такого режиму товарам походженням із НРК;
 • механізму моніторингу спеціального і диференційованого режиму, яким запроваджується відповідний механізм, що передбачає проведення регулярних зустрічей і застосування інших методів моніторингу всіх аспектів імплементації положень щодо надання спеціального і диференційованого режиму, які містяться в угодах СОТ, з метою сприяння інтеграцію країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн до багатосторонньої торговельної системи.

Декларація щодо експортної конкуренції, яка стосується питань, пов’язаних із наданням експортних субсидій та інших заходів, що мають подібні наслідки.

Крім цього, під час Конференції було схвалено рішення стосовно:

 • скарг, які не базуються на порушенні норм Угоди ТРІПС;
 • програми роботи щодо електронної торгівлі;
 • програми роботи щодо невеликих країн;
 • допомоги розвитку торгівлі;
 • торгівлі і передачі технологій.

Конференцією також схвалено рішення про вступ до СОТ Ємену, який став 160-им членом Світової організації торгівлі[1].

Конференцією прийнято Балійську декларацію міністрів, якою, зокрема, доручається Комітету з торговельних переговорів підготувати протягом наступних дванадцяти місяців чітку програму роботи щодо питань порядку денного Дохійського раунду, стосовно яких на сьогодні не досягнуто відповідних домовленостей у рамках переговорного процесу.


[1] Станом на 01.05.2015 СОТ налічує 161 країну.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json