Головна » Діяльність » Умови праці » Оплата праці

Календар подій

04
Березня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 31 1 2 3 4
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Інформація щодо застосування норм статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (у редакції Закону від 13.04.2020 № 553-IX
07.05.2020 | 12:51 | Директорат норм та стандартів гідної праці

І. Щодо обмеження заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ

1. Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в редакції Закону № 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (з 01.01.2020 – 4 723 гривні).

Таким чином, нарахована заробітна плата, грошове забезпечення працівників обмежується максимальним розміром 47 230 гривень на місяць.

Зазначене обмеження застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, умови та розміри оплати праці яких регулюється спеціальними законами.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65 000 гривень. Оскільки заробітна плата працівника перевищила 47 230 гривень, то за квітень 2020 року йому потрібно нарахувати 47 230 гривень.

2. Водночас, такі обмеження не застосовуються при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частинах першій та третій статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в редакції Закону № 553, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Не враховуються у максимальному розмірі заробітної плати суми:

допомоги по тимчасовій непрацездатності;

допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (грошової допомоги державним службовцям відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу»);

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

оплати щорічної відпустки.

Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки визначаються згідно з чинним законодавством без урахування зазначеного обмеження.

За час щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності нараховується середня заробітна плата, розмір якої розраховується з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про обчислення середньої заробітної плати» та від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

4. Враховуються у максимальному розмірі заробітної плати:

оплата часу відпусток, що не належать до щорічних;

оплата часу службових відряджень;

сума індексації заробітної плати;

доплати за додатковий обсяг роботи (за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт);

інші компенсаційні та стимулюючі виплати (надбавки, доплати, премія).

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. До максимального розміру заробітної плати премії, що виплачуються за квартал і більший проміжок часу, включаються в частині, що припадає пропорційно на один місяць такого періоду.

5. Якщо працівнику (посадовій, службовій особі) вже нарахована певна сума заробітної плати за першу половину місяця («аванс»), зокрема, у квітні 2020 р., то за другу половину - йому нараховується такий розмір заробітної плати, який би з урахуванням нарахованої суми «авансу», у місячному розмірі не перевищив 47 230 гривень.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65 000 гривень.

За першу половину місяця працівнику нараховано 32 500 гривень заробітної плати. За другу половину місяця – йому маються нарахувати 14 730 гривень (47 230 грн – 32 500 грн).

Якщо за нормами спеціальних законів розмір нарахованої заробітної плати, винагороди за першу половину місяця перевищує місячне обмеження 47 230 гривень, то надміру нарахована сума не утримується, але і нарахувань за другу половину місяця більше не провадиться.

У випадку, коли працівником не відпрацьовано місяць повністю у зв’язку із хворобою чи відпусткою, заробітна плата виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник з 22 робочих днів за графіком роботи відпрацював 12 робочих днів, а 10 робочих днів знаходився на лікарняному (лікарняний листок надано у травні).

За відпрацьовані 12 днів квітня працівникові мають нарахувати заробітну плату виходячи з максимального розміру 25 762 гривень (47230 грн:22 роб.дн. х 12 роб.дн.).

У травні за повністю відпрацьовані робочі дні працівникові нараховують оплату, виходячи з максимального розміру 47 230 гривень, + оплата суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у квітні 2020 р. за лікарняним листком.

6. Обмеження заробітної плати здійснюється окремо за кожним із трудових договорів (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу). При цьому такі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом (педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.

7. Обмеження максимального розміру нарахованої заробітної плати застосовується незалежно від того, з якого фонду бюджету (загального чи спеціального) здійснюється виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Спеціальний фонд бюджету – складова бюджету, яка включає надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок відповідних надходжень.

Використання коштів спеціального фонду кошторису має здійснюватися відповідно до тих самих нормативно-правових актів, що й коштів загального фонду.

8. Положеннями статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та пункту 10 прикінцевих положень Закону № 553 не вносяться зміни до умов оплати праці, тому попередження працівників про запровадження нових або про зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення не застосовується (ст. 103 КЗпП і ст. 29 Закону України «Про оплату праці»).

ІІ. Щодо обмеження місячної винагороди і заробітної плати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 13 квітня 2020 року № 553-IX (Закон 553)

Відповідно до пункту 10 розділу ІІ. Прикінцеві положення Закону 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об'єктами державної власності (включаючи Закон України «Про банки і банківську діяльність»), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (4723 грн станом на 01.01.2020).

Таким чином, у зазначений період нарахована заробітна плата, місячна винагорода обмежується максимальним розміром 47 230 гривень на місяць.

При цьому у зазначеному  максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки. Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Згадані норми Закону 553 поширюються на керівників підприємств, членів (голів) правлінь та наглядових рад, а також інших посадових осіб підприємств, визначених відповідно до норм Господарського кодексу та установчих документів підприємства.

Зазначені обмеження також застосовуються при нарахуванні заробітної плати, місячної винагороди (1/12 річної та додаткової винагороди), що передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», від 04.07.2017 № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Якщо керівником, членом наглядової ради, правління не відпрацьовано місяць повністю, заробітна плата, місячна винагорода виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json