Головна / Діяльність / Співробітництво між Україною та Європейським Союзом / Діалог високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості
Меню

Діалог високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості

Внаслідок зовнішньої агресії український промисловий комплекс зазнав величезних втрат. Одним із додаткових стимулів відновлення української промисловості є залучення до глобальних, європейських та регіональних ланцюгів постачання та розвиток кооперації з підприємствами держав-членів ЄС.

З цією метою у 2016 р. було досягнуто домовленостей з ЄС про започаткування Діалогу високого рівня Україна – ЄС з горизонтальних питань та окремих секторів промисловості (далі - Промдіалог).

Сторони розглядають Промдіалог як інструмент поглибленої взаємодії між Україною та ЄС, який поряд з традиційними механізмами також має потужну бізнес-складову, що сприяє налагодженню прямих контактів між бізнес-асоціаціями України та ЄС і допомагає вітчизняним промисловцям легше взаємодіяти з колегами з держав-членів ЄС, а також як майданчик для обміну інформацією та практичним досвідом щодо шляхів модернізації та реструктуризації промисловості і поліпшення рамкових умов для підприємств, зокрема МСП.

Робота Промдіалогу зосереджена на двох напрямах: горизонтальні питання (технічні бар’єри у торгівлі, публічні закупівлі, МСП) та промисловий кластер за галузевим принципом (автомобілебудування, текстильна промисловість, космічна галузь, цивільна авіація, видобувна промисловість, енергетичне машинобудування). Водночас, у жовтні 2017 року Україна отримала статус спостерігача в Експертній групі ЄК з питань постачання сировинних матеріалів (Raw Materials Supply Group/RMSG).

Цілями Промдіалогу визначені:

  • сприяння ефективному вирішенню проблем, з якими стикається українська промисловість;
  • підвищення довіри між представниками бізнесу України та ЄС з метою усунення негативних стереотипів щодо промислового потенціалу України;
  • забезпечення участі в глобальних, європейських і регіональних ланцюгах поставок, розвиток співпраці з підприємствами держав – членів ЄС, а також вивчення і застосування передового досвіду з метою вдосконалення управління промисловим виробництвом;
  • застосування європейських стандартів якості в промисловому виробництві;
  • сприяння залученню технологічних та інноваційних рішень.

Пріоритетами Промдіалогу визначені: технічне регулювання як створення передумов для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА), публічні закупівлі, мале та середнє підприємництво, сировинні матеріали (видобувна промисловість) та цивільна авіація.

Загалом, за п’ятирічний період функціонування даного інструменту, проведено:

Чотири щорічних засідання високого рівня:

- 02 березня 2017 р.,

- 27 березня 2018 р.,

- 13 березня 2019 р.,

- 16 березня 2021 р.

Враховуючи ситуацію з поширенням у Європі та світі COVID-19 та запровадженням обмежувальних заходів, проведення четвертого засідання 2020 р. було відтерміновано та відбулось у 2021 році.

Станом на березень 2021 року - двадцять чотири засідання робочих груп за напрямами:

- Усунення технічних бар’єрів у торгівлі та стандартизації (5 засідань);

- Мале та середнє підприємництво (5 засідань);

- Публічні закупівлі (3 засідання);

- Співробітництво у космічній галузі (3 засідання);

- Промислове співробітництво за піднапрямами: автомобілебудування (2 засідання), видобувна промисловість (3 засідання), текстильна промисловість (1 засідання), енергетичне машинобудування (1 засідання), цивільна авіація (1 засідання).

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json