Меню

Оголошення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 № 2432-20 оголошується конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Найменування товариства: 

державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Місцезнаходження підприємства:

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16.

Основні напрями діяльності: 

сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної промисловості, розв’язанню поставлених перед галуззю завдань щодо задоволення потреб країни і населення, підвищенню ефективного використання сировинних ресурсів, розвитку взаємовигідних зав’язків з вітчизняними і зарубіжними підприємствами та організаціями.

Є найбільшим виробником високоякісного спирту та  спиртовмісної продукції в Україні, забезпечує відмінною сировиною цілий ряд галузей. Продукція підприємства незамінна при виготовленні лікеро-горілчаних виробів, у фармацевтиці, медицині, парфумерії, виноробстві, кондитерській промисловості, тваринництві та інших галузях народного господарства. ДП «Укрспирт» постачає якісні інгредієнти для виробництва лакофарбових виробів, розчинників, технічних рідин для автотранспортних засобів.

Вимоги до претендента, очікувані функції директора ДП «УКРСПИРТ», сфера компетенції, якою повинен володіти директор підприємства:

Претендент повинен:

 • мати повну цивільну дієздатність;
 • мати повну вищу освіту (не нижче ступеня «магістра» або прирівняного до нього) зокрема (але не обмежуючись) у такій галузі знань: «фінанси», «економіка», «управління», «адміністрування бізнесу», «математичні науки», «інженерні науки», «бухгалтерський облік та аудит», «право» або схожі дисципліни;
 • мати професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності підприємства, у тому числі виробничої сфери;
 • мати досвід роботи на керівних посадах не менше як п’ять років;
 • не належати до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статі 25 Закону України «Про запобігання корупції»; 
 • мати бездоганну ділову репутацію, відповідність етичному стандарту, правосвідомість, професіоналізм, чесність, відповідальність, добропорядність, неупередженість; 
 • не мати судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинок корупційного правопорушення; 
 • не притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • продемонструвати знання законодавства України, а також знання ринку України та світу в розрізі продукції, відповідно до асортименту підприємства, розуміння стратегії розвитку підприємства; 
 • мати успішний досвід впровадження та оптимізації виробничих та бізнес процесів, побудови системи управління; 
 • вільно володіти українською та англійською мовами;
 • продемонструвати глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу, розробки та впровадження системи бюджетування, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією, знання принципів корпоративного управління.

Претендент не має бути особою, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «УКРСПИРТ».

Буде перевагою для претендента:

наявність досвіду роботи в галузі харчової промисловості;

досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках.

Претендент повинен володіти такими професійними компетенціями:

Технічні/Бізнес Компетенції

 • Потужна експертиза як у розбудові зовнішніх зв’язків, так і у розумінні особливостей українського менеджменту та регіональної української специфіки;
 • Досвід реструктуризації підприємства, навички залучення інвестицій;
 • Розуміння принципів корпоративного управління;
 • Управління ефективністю;
 • Глибокі практичні знання економіки підприємств, розуміння виробничих, юридичних, фінансових, HR аспектів комерційної діяльності.

Лідерські Компетенції

 • Втілення ідей лідерства та розвиток лідерів в рамках організаційного управління, ефективне управління конфліктами;
 • Ґрунтовний досвід керування масштабними трансформаційними проектами на виробництві;
 • Управління змінами, оптимізація процесів / структур, розробка та впровадження системних дій щодо підвищення ефективності організації;
 • Глобальний підхід, cтратегічне планування, здатність декомпозувати бачення на рівень операційного управління і орієнтир на результат.

Поведінкові Компетенції

 • Гнучкість, стрес-менеджмент, високий рівень емоційного інтелекту, воля прийняття складних або непопулярних рішень;
 • Чесність, довіра, прозора бізнес-етика, репутація;
 • Просунуті комунікаційні навички.

Основні завдання та ключові обов’язки:

 • впровадження стратегії розвитку та політики власності підприємства,  формування плану з їх реалізації;
 • здійснення поточного (оперативного) керівництва для забезпечення досягнення ключових цілей та завдань підприємства, зокрема:
 • розробка і послідовне втілення плану заходів щодо оптимізації витрат підприємства (побудувати сучасні системи контролінгу, систему управління витратами та їх планування);
 • формування професійної команди «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку;
 • розроблення та втілення системи заходів попередження та протидії проявам корупції на підприємстві;
 • вжиття заходів щодо суттєвого підвищення інвестиційної привабливості;
 • забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;
 • забезпечення ефективного використання і збереження переданого до статутного капіталу майна підприємства, основних фондів;
 • представництво інтересів підприємства і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма контрагентами;
 • оптимізація та вдосконалення організаційних, операційних та бізнес процесів;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури;
 • впровадження системи оцінки та системи мотивації персоналу, створення кадрового резерву.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

заяву на участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype (у разі наявності)).

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

копію документа про вищу освіту;

копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи*. Така інформація має містити точний період роботи: назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували в підпорядкуванні,

біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);

конкурсну пропозицію (українською та англійською мовами);

згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);

рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг відрахування коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;
 • інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Документи приймаються до 18:00 (за київським часом) 9 квітня 2021 року

в електронному вигляді на електронну пошту cv@me.gov.ua;

в паперовому вигляді на поштову адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Телефони для довідок: +38 044 200-47-73*3216*3244,*3241 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777

Інформація про фінансово-економічний стан ДП «Укрспирт» додається.

 

* Таким документом можуть бути:

довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;

податкова декларація (від державної влади); довідковий (рекомендаційний) лист керівника;

трудові (цивільно-правові) договори; інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json