Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Технічне регулювання » Метрологія » Нормативно-правові акти з метрології
Нормативно-правові акти з метрології

Закон України від 05.11.2020 № 998-IX "Про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології"

Закон України від 23.05.2018 № 2445-VIII "Про приєднання України до Метричної конвенції"

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”

 

Постанова КМУ від 12.02.2020 № 82 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження уповноваженими науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, повірочними лабораторіями господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства"

Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1041 “Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018 – 2022 роки”

Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки"

Постанова КМУ від 24.02.2016 № 117 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката"

Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"

Постанова КМУ від 23.12.2015 № 1152 "Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України"

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповіроних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями»

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку"

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1113 “Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів”

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1110 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів"

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів»

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»

Постанова КМУ від 28.10.2015 № 865 "Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг"

Постанова КМУ від 07.10.2015 № 807 «Про внесення змін до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів»

Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (метрологічний нагляд)

Постанова КМУ від 02.09.2015 № 664 "Питання Служби єдиного часу і еталонних частот"

Постанова КМУ від 02.09.2015 № 663 "Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів"

Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності"

Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт"

Постанова КМУ від 17.06.2015 № 398 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів"

Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"

ПостановаКМУ від 27.05.2015 № 330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

 

Наказ Мінекономіки від 08.10.2020 № 2004 "Про затвердження примірних (зразкових) форм деяких документів, що додаються до заяви про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології"

Наказ Мінекономрозвитку від 03.12.2018 № 1820 "Про затвердження Методичних рекомендацій про формування інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування"

Наказ Мінекономрозвитку від 27.06.2017 № 935 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання довідки про додержання критеріїв надання первинним та вторинним еталонам статусу національних еталонів"

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2016 № 2129 "Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів", зареєстрований у Мін’юсті 19.01.2017 за № 84/29952

Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями", зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547

Наказ Мінекономрозвитку від 13.07.2016 № 1161 "Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки", зареєстрований у Мін’юсті 03.08.2016 за № 1081/29211

Наказ Мінекономрозвитку від 24.05.2016 № 876 "Деякі питання діяльності наукових метрологічних центрів"

Наказ Мінекономрозвитку від 10.05.2016 № 792 "Про затвердження положень про наукові метрологічні центри та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015  № 1747 “Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики”. Зареєстровано в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209

Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 "Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації" зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181

Наказ Мінекономрозвитку від 21.09.2015 № 1164 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації", зареєстрований у Мін’юсті 06.10.2015 за № 1203/27648

Наказ Мінекономрозвитку  від 15.09.2015 № 1144 «Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів» Зареєстровано в Мін’юсті 30.09.2015 за № 1159/27604

Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин». Зареєстровано в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2