Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України»
10.08.2021 | 11:53 | Департамент публічної власності.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 червня 2021 № 1295 «Про оголошення конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства державного підприємства «Медичні закупівлі України» оголошується конкурс на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України».

Найменування підприємства: державне підприємство «Медичні закупівлі України» (ДП «Медзакупівлі України» – скорочене найменування).

Місцезнаходження ДП «Медзакупівлі України»: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 7, код ЄДРПОУ – 42574629.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 5 (п’ять) осіб.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» – єдина національна агенція, що забезпечує централізовану закупівлю якісних ліків та медвиробів за кошти державного бюджету.

ДП «Медзакупівлі України» створене 25 жовтня 2018 року, перебуває у державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. Є особливо важливим підприємством для економіки, адже, відповідно до фінзвітності, вартість активів на кінець 2020 року становила понад 2 млрд грн.

Метою діяльності підприємства є забезпечення консультаційної та іншої діяльності, спрямованої на організацію і проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів, медичної техніки та інших товарів медичного призначення та послуг, а також закупівель за рамковими угодами медичних товарів і послуг в інтересах замовників відповідно до закону України «Про публічні закупівлі».

Основні напрямки діяльності ДП «Медзакупівлі України»:

 • організація та проведення процедур закупівель медичних товарів та послуг в інтересах замовників згідно чинного законодавства України;
 • забезпечення та/або організація імпорту медичних товарів та послуг, їх митного оформлення, тимчасового зберігання та доставки замовникам, в тому числі із залученням третіх осіб, оптової та роздрібної торгівлі;
 • надання консультаційної, інформаційної підтримки та здійснення освітньої діяльності у сфері публічних закупівель;
 • надання інформаційних послуг щодо закупівель лікарських засобів та медичних виробів;
 • розробка рекомендацій щодо стратегічного планування закупівель у сфері охорони здоров’я на усіх рівнях;
 • проведення тендерів (торгів) та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства;
 • розробка, вдосконалення та уніфікація документації, що стосується публічних закупівель;
 • моніторинг ринку щодо доступності товарів та послуг.

Потенційні кандидати мають відповідати таким вимогам:

 • наявність повної вищої освіти, зокрема в галузі медицини, управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;
 • стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п'ять років;
 • добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
 • не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;
 • наявність повної цивільної дієздатності;
 • відсутність непогашеної судимості;
 • не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:

 • не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління ДП «Медзакупівлі України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);
 • не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від ДП «Медзакупівлі України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу ДП «Медзакупівлі України» чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором ДП «Медзакупівлі України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги ДП «Медзакупівлі України» та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником ДП «Медзакупівлі України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є акціонером - власником контрольного пакета акцій ДП «Медзакупівлі України» та/або є представником  акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;
 • не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради ДП «Медзакупівлі України»;
 • не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «Медзакупівлі України» (згідно з частиною третьою статті 112 Закон України «Про управління об’єктами державної власності»);
 • не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта).

Кандидати на посади незалежних членів наглядової ради ДП «Медзакупівлі України» повинні мати одну або більше з наступних компетенцій:

 • Корпоративне управління:
 • Досвід роботи в наглядових радах великих компаній. Досвід управління одним з комітетів буде перевагою.
 • Глибоке розуміння принципів та засад корпоративного управління.
 • Успішний досвід побудови системи корпоративного управління та/або її трансформації.
 • Освіта в напрямку корпоративного управління та МВА буде перевагою.
 • Фінанси та аудит:
 • Досвід в сфері фінансів та аудиту на керівних посадах (Член правління відповідальний за фінансовий напрямок, Партнер аудиторської чи консалтингової компанії, Член наглядової ради).
 • Досвід формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування.
 • Досвід забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання матеріальних та фінансових ресурсів, управління прибутковістю компанії.
 • Досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів / інвестицій, покращення фінансової стійкості компанії.
 • Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору).
 • Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній.
 • МВА, ACCA, CFA буде перевагою.
 • Український та міжнародний ринки медичних товарів:
 • Досвід в сфері фармацевтики, охорони здоров’я на керівних посадах (Член правління, Генеральний директор, Член наглядової ради).
 • Розуміння державних закупівель в сфері медичних товарів. Розуміння процесів маркетингу, продажу та виробництва медичних препаратів та ліків.
 • Закупівлі і логістика:
 • Досвід роботи в напрямку закупівель та логістики на керівних посадах (Член правління відповідальний за закупівлі, Директор з закупівель, Член наглядової ради).
 • Знання відповідних законів, постанов, розпоряджень, наказів органів вищого рівня та порядок проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
 • Досвід організації, координації та управління процесами конкурсних торгів.
 • Стратегія та управління ефективністю:
 • Досвід роботи на управлінських посадах в великих компаніях (Генеральний директор, Член правління, Член наглядової ради).
 • Успішний досвід розробки або реалізації стратегії великих підприємств.
 • Досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання).
 • Досвід розробки, впровадження та автоматизації ефективних бізнес-процесів.
 • Навички успішного управління в умовах невизначеності, здатність ініціювати та керувати процесом. Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку.
 • МВА буде перевагою.
 • Право:
 • Досвід в сфері юридичного супроводження на керівних посадах (Член правління з юридичних та регуляторних питань, Партнер юридичної компанії, Член наглядової ради). Досвід роботи в великих міжнародних проектах.
 • Знання правових та регуляторних актів, що регулюють діяльність підприємства. Уміння орієнтуватись в законодавстві, що змінюється. Навички оцінки та управління правовими ризиками.
 • Глибокі практичні знання в різних сферах права (українського та/або міжнародного). Досвід в розробці концепцій та правових механізмів.
 • Досвід участі у законотворчій діяльності, написанні нормативно-правових актів, ініціювання внесення змін буде перевагою.
 • Досвід роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я в Україні та Європейському Союзі.
 • Досвід взаємодії з регуляторними та контролюючими органами у сфері охорони здоров’я та/або публічних закупівель.
 • LLM буде перевагою.

Буде перевагою:

 • наявність досвіду роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, спрямоване на організацію та проведення державних закупівель та інших послуг, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право;
 • знання та навички у сфері державних закупівель, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства;
 • наявність досвіду роботи в наглядових радах підприємств, керування конфліктами та ведення переговорів, стратегічного і оперативного управління, здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності керівництва державного підприємства, забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;
 • стратегічне мислення;
 • лідерські якості;
 • управління змінами та орієнтація на результат;
 • за рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства перевага надається особам, що мають досвід роботи у міжнародних компаніях у сферах стратегічного управління та розвитку бізнесу, антикризового управління, операційного управління (у тому числі організації та проведення процедур закупівель та інших послуг), фінансів та аудиту, а також володіють іноземними мовами.

Очікувані функції членів наглядової ради ДП «Медзакупівлі України»:

 • Участь у роботі комітетів.

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Постійні комітети, такі як аудиторський комітет, комітет з питань призначень та винагородповинні бути сформовані у складі наглядової ради. Члени наглядової ради, які будуть членами комітетів, повинні відповідати вимогам щодо компетенції у питаннях, що стосуються ключових функцій та обов'язків відповідних комітетів. Кожна посада члена наглядової ради має такі ключові функціональні елементи, які є обов'язковими для виконання наступних функцій.

 • Розробка та контроль реалізації стратегії.

Консультування у процесі розробки та затвердження стратегій підприємства на основі доказового аналізу, нагляд за процесом трансформації підприємства для досягнення мети розвитку та затвердження ключових організаційних змін.

Аналіз та контроль за виконанням стратегії  ДП «Медзакупівлі України» шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів, запропонованих менеджментом підприємства.

Впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками.

Затвердження фінансового плану підприємства, а також нагляд за основними витратами.

Визначення показників для оцінки ефективності управління підприємством та регулярний моніторинг досягнення цілей, спрямованих на реалізацію стратегії, та своєчасне вжиття необхідних заходів.

 • Корпоративне управління.

Вжиття відповідних заходів із забезпечення прозорості для підвищення публічної довіри до ДП «Медзакупівлі України», а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідності його дій нормативно-правовій базі України.

Ключова роль у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління для ДП «Медзакупівлі України» .

Забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка його впливу на результати діяльності підприємства, а також впровадження змін у практику корпоративного управління.

 • Контроль керівництва підприємства.

Забезпечення пошуку та найму вищого керівництва (правління) ДП «Медзакупівлі України», спрямованого та здатного реалізувати стратегію підприємства, ефективно керувати, забезпечувати досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.

Регулярне оцінювання ефективності вищого керівництва та, якщо необхідно, ротація чи звільнення керівників; управління кадровими резервами на ключові посади компанії.

Прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та щорічних виплат за результатами оцінки ефективності роботи та досягнення щорічних особистих цілей та завдань підприємства.

Допомога у забезпеченні Правлінням ДП «Медзакупівлі України»  фінансової стійкості підприємства в кризових умовах.

Забезпечення роботи керівництва підприємства у площині публічної довіри, прозорості відповідно до нормативно-правової бази України.

 • Узгодження інтересів.

Забезпечення відповідності дій та мотивації вищого керівництва підприємства кращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційному та реальному конфлікту інтересів серед керівництва, членів правління, наглядової ради.

 • Аудит та контроль.

Сприяння впровадженню ефективної системи своєчасної та достовірної звітності відповідно до діючих та майбутніх незалежних аудиторських стандартів бухгалтерського обліку, повному та прозорому розкриттю інформації, включаючи нагляд за регулярним незалежним аудитом.

Сприяння впровадженню належних систем контролю, включаючи системи управління ризиками, фінансовий та операційний контроль, кібербезпеку, стабільність роботи підприємства, а також комплаенс.

Забезпечення публічної довіри за допомогою відповідної системи управління підприємством та захисту споживачів.

 • Прозорість та розкриття інформації.

Сприяння прозорості, нагляду за процесом розкриття інформації та якістю комунікацій підприємства відповідно до законодавства України.

 • Консультування.

Консультування керівництва підприємства щодо складних питань, супровід ключових проектів трансформації та організаційних змін компанії через роботу в комітетах наглядової ради, включаючи аудиторський комітет, комітет з питань призначень та винагород.  

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • не менше 3 рекомендаційних листів від рекомендацій із прозорою репутацією та відсутністю конфлікту інтересів (українською або англійською мовами);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності кандидата на посаду члена наглядової ради (українською та англійською мовами);
 • лист про відсутність конфлікту інтересів кандидата на посаду члена наглядової ради (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 30.08.2021 року українською та англійською мовами на електронну адресу: cv.medz@me.gov.ua або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство економіки України.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73 *3244,*3241,*3216 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Інформація про фінансово-економічний стан: додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2