Меню

Коментар до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 136 внесено зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, зокрема в частині заборони продажу товарів, які імітують продовольчі товари та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів, особливо дітей.

Така заборона зумовлена нормами Директиви Ради ЄС 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів, імплементація якої дозволила вжити заходів щодо вилучення з обігу товарів, які імітують продовольчі товари та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів, особливо дітей.

Здоров’я та безпека споживачів є прерогативою рівноцінного рівня захисту у країнах ЄС відповідно до принципів, встановлених у резолюціях Ради Європейських співтовариств про захист споживачів.

У зв’язку з цим, в державах-членах передбачені заходи контролю, що здійснюються компетентними органами влади, оскільки небезпечні продукти повинні бути видалені з ринку шляхом заборони продажу, імпортування та виготовлення або експортування продуктів, які, внаслідок того, що вони можуть бути сплутані з продовольчими товарами, ставлять під загрозу безпеку або здоров’я споживачів.

Відповідно до статті 3 вищезазначеної Директиви держави-члени слідкують за здійсненням контролю продуктів, представлених на ринку, щоб засвідчити, що продуктів, визначених цією Директивою, немає у продажу, і вживають усіх необхідних заходів для вилучення з товарообігу їхніми компетентними органами будь-якого продукту, визначеного цією Директивою.

На сьогодні Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів встановлено заборону на продаж товарів, які імітують продовольчі товари за сукупністю всіх ознак: запах, форма, колір, вигляд, оформлення, маркування, об’єм або розмір.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json