Сільскогосподарське виробництво
(кумулятивно, у % до відповідного періоду попереднього року)