Головна » Документи » Зразки документів

Календар подій

19
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
30 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Інформаційний лист (вимоги) щодо подання звітів про виконання фінансових планів та стану затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки
02.12.2015 | 09:47 | Департамент управління державною власністю та розвитку промисловості

Наказом Мінекономрозвитку від 03.11.2015 № 1394 (зареєстрований в Мін’юсті за № 1373/27818 від 05.11.2015) внесено зміни до Порядку (далі – Зміни), відповідно до яких спрощено процедуру подання органами управління до Мінекономрозвитку зведених показників виконання фінансових планів та форми фінансового плану і звіту про його виконання.

Фінансові плани підприємств на 2015 та 2016 роки, затверджені за формою відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 до внесення змін, перегляду та перезатвердження за новою формою не потребують. Однак Звіти про виконання показників фінансових за відповідні звітні періоди необхідно подавати за новою формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 03.11.2015 № 1394.

Довідково: з метою проведення об’єктивного аналізу, у разі неможливості перенесення показників фінансового плану до нової форми звіту, пропонуємо у графі “план звітного кварталу” зазначати фактичні показники.

Звертаємо увагу, що Змінами передбачено подання лише зведених Основних фінансових показників виконання фінансових планів у цілому підприємствами державного сектору економіки, що належать до сфери управління органу, зазначених у додатку 3 до Порядку, у тому числі щодо підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

При цьому, звіти про виконання фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, подаються до Мінекономрозвитку окремо щодо кожного підприємства у повному обсязі.

Розбивка звітів окремо на державні підприємства та господарські товариства Порядком не передбачена.

Звіти про виконання фінансового плану складаються з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/22868, Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 № 433).

З метою уніфікації процесу обробки при поданні інформації просимо неухильно дотримуватись наступних вимог.

Інформація повинна містити:

1. Зведені Основні фінансові показники Звіту про виконання фінансових планів за звітний період підприємствами державного сектору економіки, включаючи підприємства, що є суб’єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

2. Звіти про виконання фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, в повному обсязі окремо щодо кожного підприємства.

До звітів обов’язково додається:

форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” на кінець звітного періоду з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за звітний період.

Показники Звіту про виконання фінансових планів обов’язково повинні співпадати з показниками Моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, який здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

3. Пояснювальні записки щодо виконання показників фінансових планів за звітний період, виконані з урахуванням вимог, викладених у розділі IV Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (додаток 2 до Порядку).

У пояснювальній записці Звіту про виконання фінансового плану підприємств, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, обов’язково надається план заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

3. Перелік підприємств, що належать до сфери управління (згідно з додатком 4).

Загальна кількість підприємств, що знаходиться у сфері управління у додатку 4 повинна відповідати загальній кількості підприємств, зазначеній у додатках 1 та 3.

4. Інформацію щодо кількості підприємств, що знаходяться у сфері управління, яка містить загальну кількість підприємств, кількість підприємств, які працювали за затвердженими фінансовими планами на відповідний рік, кількість прибуткових/збиткових підприємств та кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств за звітний період (згідно з додатком 1).

Кількість суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться у підпорядкуванні суб’єктів управління об’єктами державної власності, обов’язково повинна відповідати кількості, яка обліковується у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності та Реєстрі корпоративних прав держави (тобто відповідати інформації, що надається Фонду державного майна України), а також співпадати з кількістю підприємств, щодо яких проводиться єдиний моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

5. Інформацію стосовно вжитих заходів щодо скорочення кількості планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково звітному періоді (згідно з додатком 2).

Звертаємо увагу, що загальна сума збитків у додатку повинна співпадати зі збитком, зазначеному у рядку 1202 Звіту про виконання фінансового плану.

6. Інформацію щодо стану затвердження фінансових планів суб`єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління органу, на відповідний рік з обов’язковим зазначенням причин їх не затвердження (згідно з додатком 3).

Звертаємо особливу увагу, інформація повинна подаватися в паперовому та обов’язково в електронному вигляді на електронну адресу: finplan@me.gov.ua (з обов’язковим зазначенням у полі “Тема” назви органу управління) у строки:

щодо виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки за І квартал – до 31 травня, за ІІ квартал – 31 серпня, за ІІІ квартал – 30 листопада, за IV квартал та рік – до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

щодо стану затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки на 2016 рік – до 10 числа останнього місяця кварталу.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json