Головна » Діяльність » Регуляторна політика та розвиток підприємництва » Регуляторна діяльність Міністерства » Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Календар подій

19
Вересня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
2 3 4 5 6 7 8
30 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Інформація щодо здійснення Мінекономрозвитку державної регуляторної політики у І кварталі 2017 року
12.04.2017 | 17:04 | Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

Протягом І кварталу 2017 року підготовка проектів регуляторних актів Мінекономрозвитку здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законом України від 11.09.2003 № 1160-ІV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

За результатами аналізу здійснення Мінекономрозвитку державної регуляторної політики інформуємо про наступне.

Щодо планування діяльності з розроблення проектів регуляторних актів протягом І кварталу 2017 року (дотримання принципу передбачуваності та послідовності).

Розроблення проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до Плану* діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 18.11.2016 № 1929, який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства.

Так, на 2017 рік було заплановано розробку 2 законопроектів та 1 постанови Кабінету Міністрів України.

В той же час, на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України та з метою реалізації окремих положень прийнятих законів України Мінекономрозвитку здійснювало розроблення проектів регуляторних актів, які не були включені до зазначеного Плану.

У зв’язку з чим, протягом І кварталу 2017 року до Плану додатково було внесено 14 проектів регуляторних актів, а саме:

5 проектів законів,

8 проектів постанов Кабінету Міністрів України,

1 проект наказу Мінекономрозвитку.

Сумарно протягом І кварталу 2017 року Мінекономрозвитку розпочало розробку 17 нових проектів регуляторних актів, які були передбачені Планом та доповненнями до нього.

Найактивнішими розробниками нових проектів регуляторних актів виступили наступні підрозділи Міністерства:

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (9 проектів),

департамент технічного регулювання (4 проекти).

Положення проектів регуляторних актів, над якими працює Мінекономрозвитку, спрямовані на вирішення наступних питань:

зменшення тиску на бізнес, відміна ліцензування певних видів господарської діяльності;

спрощення ведення господарської діяльності, поліпшення інвестиційного клімату та гармонізація законодавства України із законодавством ЄС;

спрощення здійснення роздрібної торгівлі малим і середнім бізнесом;

формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів;

створення умов для приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів тощо.

Активну участь у нормотворчій діяльності Міністерства протягом І кварталу 2017 року брали: департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, департамент технічного регулювання.

Щодо дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки.

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, всі проекти регуляторних актів разом із супроводжуючими документами оприлюднювалися для обговорення та одержання пропозицій і зауважень на офіційному веб – сайті Міністерства.

Також на офіційному веб – сайті Міністерства було розміщено інформацію про стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу Мінекономрозвитку, інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Було передбачено можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів, які опрацьовувались та, в разі доцільності, враховувались структурними підрозділами Мінекономрозвитку.

Пропозиції та зауваження, що надходили в електронному вигляді, централізовано приймалися відповідним структурним підрозділом Міністерства та направлялися для опрацювання до профільних департаментів. Строк обговорення проектів регуляторних актів, відповідно до вимог ст. 9 Закону, становив не менше одного місяця.

Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ).

Якість підготовки АРВ регуляторного акта забезпечується завдяки здійсненню розрахунку витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави від впровадження регуляторного акта ("cost-benefit analysis").

Обов’язковим є дотримання чіткого алгоритму обрахунку фактичних витрат суб’єктів малого підприємництва (М-Тест), оскільки саме малий бізнес є найбільш чутливим до нових державних регулювань. Всі проекти регуляторних актів Міністерства супроводжуються аналізом регуляторного впливу відповідно до нової методології.

Щодо відстеження результативності дії регуляторних актів.

План-графік здійснення у 2017 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – План-графік), розробником яких було Мінекономрозвитку, затверджено 03.01.2017 та розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

Так, у 2017 році заплановано здійснити відстеження результативності дії 17 постанов Кабінету Міністрів України та 12 наказів Мінекономрозвитку.

Згідно з Планом-графіком у І кварталі 2017 року здійснено 7 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, зокрема:

3 базових відстеження наказів Мінекономрозвитку;

3 повторних відстеження наказів Мінекономрозвитку;

1 періодичне відстеження постанови Кабінету Міністрів України.

В результаті проведених відстежень розробниками зроблено висновки щодо дієвості відповідних регуляторних актів та відсутності необхідності їх перегляду з метою скасування або внесення змін.

Виконання Плану-графіку здійснювали:

- департамент технічного регулювання – 6 відстежень;

- департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування – 1 відстеження.

План-графік здійснення у 2017 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – План-графік), розробником яких було Мінекономрозвитку, затверджено 03.01.2017 та розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

В результаті проведених відстежень розробниками зроблено висновки щодо дієвості відповідних регуляторних актів та відсутності необхідності їх перегляду з метою скасування або внесення змін.

Підсумовуючи викладене, протягом І кварталу 2017 року реалізація регуляторної політики Мінекономрозвитку була спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Особлива увага приділялась забезпеченню відповідності державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

* План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік  та доповнення до нього, а також план-графік здійснення заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України на 2017 рік, розробником яких було Мінекономрозвитку розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “Діяльність", підрубриці “Регуляторна політика та розвиток підприємництва” в розділі “Регуляторна діяльність Міністерства", підрозділі “Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності”.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json